Informatieplicht over het verwijderen van accu's en batterijen

Continental Aftermarket & Services GmbH is als distributeur van batterijen of als distributeur van apparaten die batterijen bevatten, verplicht u te informeren dat

-  u de gebruikte accu's, die Continental Aftermarket & Services GmbH ook in haar assortiment nieuwe accu's voert of heeft gevoerd, na gebruik kunt inleveren bij het expeditiemagazijn van Continental Aftermarket & Services GmbH op het volgende adres::

adres:

Continental Automotive GmbH
64832 Babenhausen
VDO Strasse 1
Hall B14

 

- u als eindgebruiker bent wettelijk verplicht gebruikte accu's en batterijen in te leveren

- het hieronder afgebeelde symbool (zie bijlage bij § 17 BatteriG) betekent dat de batterij niet met het huisvuil mag worden meegegeven.

- het symbool HG = "bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik

- het symbool Cd = "bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium," betekent

- dat het symbool Pb = "bevat meer dan 0,004 massaprocent lood," betekent